Vill Du bli fadderförälder

 

Faith Home Barnfond behöver fler understödjare – fadderföräldrar. Vill du eller din familj, klubb, förening eller Dina arbetskamrater tillsammans ta ansvar för och medverka i stödet och utvecklingen av Faith Home barnhem i Indien.

 

Kostnaden är 200 kr i månaden.

För denna summa får baren mat, kläder, hälsovård, skolgång och senare även en yrkesutbildning som ger en god grund för resten av livet. Samtidigt finns det alltid i behov av stöd för driften av barnhemmet, man måste laga ett tak, måla ett hus osv.

 

För mindre än 7  kr om dagen hjälper du ett barn till en bättre framtid. Vill Du ge en annan summa eller en extra gåva som Du själv önskar är detta naturligtvis också angeläget också möjligt.

 

Du sätter in pengarna på Barnfondens post – eller bankgirokonto.

Postgiro:         791000-3

Bankgiro:       376 – 6763

Adress:          Faith Home Barnfond

                      Box 81

                      701 41 Örebro

 

För att göra inbetalningarna så enkla som möjligt sänder vi förtryckta inbetalningskort. Vi rekommenderar också att Du använder din internetbank för regelbundna överföringar, kontakta oss så får Du mer information. En gång i månaden gör Barnfonden överföringen till Faith Home i Indien.

 

Varje krona vidarebefordras

Mindre än 3 % av barnfondens årsomsättning går till administrationskostnader. Insamlade medel förräntar sig i väntan på överföring och den räntan överstiger normalt kostandena.

Därför kan vi säga att varje krona som Du sätter in vidarebefordras.

Barnfondens räkenskaper granskas av revisorer.

 

Du binder Dig inte för livet

Att bli fadder är inte tidsbundet. Du väljer själv om och när Du vill sluta.

 

Skicka e-post till oss eller via brevbärare till barnfonden, uppgifter vi behöver är namn, adress, postadress och telefon nummer. Använd nedanstående adresser, tack!

 

info följt av @faithhome.se

Faith Home Barnfond

Box 81

701 41 Örebro