Föreningen Faith Home Barnfond

 

Barnfonden har tidigare administrerats av en arbetsgrupp som varit knuten till ungdomskören Joybells i Örebro. Vid ett årsmöte i september 2003 bildade denna arbetsgrupp den ideella förening Faith Home Barnfond. Alla fadderföräldrar erbjuds automatisk att vara medlemmar i föreningen. Fadderföräldrar betalar ingen speciell medlemsavgift till föreningen.

Styrelsen har sitt säte i Örebro.

 

Styrelsen arbetar främst med att

-         att organisera och administrera fadderverksamhet i Sverige.

-         att bidra med ekonomiska medel till barnhemmet Faith Home verksamhet i Indien

-         att engagera föreningens medlemmar för Faith Homes verksamhet i Indien.

-         att genom information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete i Indien

 

Kontakt och information

 

Har Du frågor eller vill komma i kontakt med föreningen kan Du kontakta styrelsen via brev med brevbärare på adressen

 

Fatih Home Barnfond

Box 81

701 41 Örebro

 

Eller vi e-post på adressen;

info följt av @faithhome.se

 

Här presenteras styrelsen

 

Föreningens stadgar kan Du läsa här.