Hjälp indiska barn till en ljusare framtid

Faith Home Barnfond är en ideell förening som arbetar med att stödja barnhemmet Faith Home i Indien. Verksamheten har pågått sedan slutet av 60-talet. Grundtanken med arbetet är att ge några av de sämst lottade indiska barnen möjlighet till en ljusare framtid i sitt eget land. På barnhemmet finns ca 250 barn som kommer från ”trasiga” miljöer och är i omedelbart behov av omvårdnad.

Föreningens uppgifter är att;

Vill Du bli fadderförälder

Faith Home Barnfond behöver idag fler understödjare, fadderföräldrar.

Här visar vi Faith Homes Barnfonds nya broschyr

Här är vårt tackbrev till nya fadderföräldrar

Här kan Du ladda ner ett Diplom som Du kan fylla i och sätta upp på en anslagstavla