Skolan och skolgården

 

På skolan finns åtta klasser med var sitt klassrum, från 5 år och upp 14 år. Detta är en Tamil skola dvs undervisning sker på Tamil. Skolan får stöd från delstaten med lärarlöner och bamba mat.

 

                                  

 

Skolan ligger på ett luftigt och fritt område med en stor skolgård.

 

                                  

 

Så här ser det ut inuti ett klassrum